นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 07.30-09.00 น. นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน
และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติส่งตรงถึงครู
รู้ถึงนักเรียนและประชาชนหลังจากนั้นได้ประชุมทีมผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ
และรายงานผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19