เข้าตรวจเยี่ยมและดูสภาพความเสียหายของอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6

 14 เมษายน 2563  ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์  สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสภาพความเสียหายของโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2  เนื่องจากประสบวาตภัย เข้าตรวจเยี่ยมและดูสภาพความเสียหายของอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำการดำเนินการขอรับงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย