ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 วอนขอความเมตตา…

เมื่อ 16 เมษายน 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 วอนขอความเมตตา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19  ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะประชาชนที่ยากจน หาเช้ากินค่ำ มีการตกงานขาดรายได้จุนเจือครอบครัว  ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนในการดูแลของพวกเราจำนวนมาก  นักเรียนจำนวนหนึ่งมีภาวะขาดแคลนอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่มีจิตเมตตาร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนจากวิกฤต covid-19 ในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา  โดยโอนเงินบริจาคผ่านบัญชีกองทุนชาวพิจิตรช่วยบ้านเกิดโรงเรียนเก่าธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาพิจิตร หมายเลขบัญชี เลขที่ 610 -0 -30179 -2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอขอบคุณในความเมตตา