สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ประชุมทางไกลผ่านระบบ​ Video​ Conference​ “ผอ.พบเพื่อนครู”

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​   โดย​ นายเปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ และ​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม​ และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ​ ประชุมทางไกลผ่านระบบ​ Video​ Conference​  ในการแ้งข้อราชการ​ กับผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูผู้รับผิดชอบ  1.การดำเนินการเกี่ยวการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ​ 2563​ /2.การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์​ /3.การรับนักเรียนปีการศึกษา​ 2563​ /4.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก​ /5.ผลการสอบ​ O-NET ปีการศึกษา​ 2562​ /6.การบริหารบุคคล​ ​ /7.ข้อมูล​ BIG DATA (ข้อมูล​ 10​ มิถุนายน​ 2563) /8.ระบบ​ Internet​ ของโรงเรียน​ /9.การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ………… ​ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดทราบและปฏิบัติ​…. (มณีวรรณ/เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน​ …ภาพ/ข่าว)