เยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจ กับคุณครูณัฏฐนันท์ เที่ยงอยู่

 17 เมษายน 2563  ดร.มโน  ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2มอบหมายให้ นายจิมจง  ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  เยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจ กับคุณครูณัฏฐนันท์  เที่ยงอยู่ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี เนื่องจากบ้านประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายอย่างหนัก สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือจากเงินกองทุนสงเคราะห์ครู นักเรียนและลูกจ้าง (ชลอ  กองสุทธิ์ใจ)  เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท