ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ด่านตรวจ/จุดสกัดCOVID-19

วันที่ 17 เมษายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นคณะทำงานตรวจติดตาม ด่านตรวจ/จุดสกัด โดยร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนผู้ใช้เส้นทาง พร้อมมอบเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ/จุดสกัดบ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ซึ่งเป็นการดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกต ผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 โรคโควิด 19 โดยมี นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน