สพม.36 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายยุทธนา สาลานันท์ ข้าราชการครู โรงเรียนพญาเม็งราย

วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายยุทธนา สาลานันท์ ข้าราชการครูโรงเรียนพญาเม็งราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ณ สุสานบ้านป่าตาล ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการ /ข่าว