สพป.พิษณุโลก เขต 2 สรงน้ำพระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล วันสงกรานต์ ปี 2563

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมสรงน้ำพระ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2563