สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสอบสภาพความเสียหายจากวาตภัย โรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายจากวาตภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป