สพม.36 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ (พายุฤดูร้อน)

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรนพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ประสบภัยธรรมชาติ (พายุฤดูร้อน) ณโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม, โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม ,โรงเรียนเทิงวิทยาคม ,โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม และโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว