สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมชี้แจงการวางแผนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  นายธันวา  ลิ่มสถาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒  พร้อมด้วย  นายอภิชัย ธิณทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ นายบุญฤทธิ์ รักษาการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการวางแผนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต ในการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ พ.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๓) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Facebook Live ออกอากาศ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒