สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

20 เมษายน 2563 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยให้เจ้าหน้าที่ประดิษฐ์หน้ากากผ้าป้องกันการติดเชื้อ รวมถึง Face shield เพื่อแจกจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานอย่างครบถ้วน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ได้มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ด้วยเท้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นการลดการสัมผัสด้วยมือจากการกดเจลแอลกอฮอล์ของบุคลากรและผู้มาติดต่อทางราชการ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย