อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี

ตามที่กระทรวงศึกษามีนโยบายพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษานั้น หน่วยพัฒนาครู บริษัทอมร8558ฯ มีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

ในการนี้ บริษัทอมร8558ฯ มีความพร้อมให้บริการหลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี เริ่มเปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ข้าราชการครูที่ประสงค์เข้ารับอบรมออนไลน์ได้ รายละเอียดดังแนบ

อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี