สพม.37 จัดการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพม.37 จัดการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นการบูรณการเพื่อเตรียมการรายงานผล และวางแผนการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด สำหรับรองรับการประเมิน 3 รายการ ประกอบ 1)ประเมินตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (KRS) 2)การประเมินการบริหารและจัดทำการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 3)การประเมินติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. (ARS)

Facebook สพม.37 : สพม.37 จัดการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563