การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สพม.37 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

 Facebook สพม.37 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐาน สพท.