เว็บไซต์ (Web portal) เพื่่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุุบัน การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเอเชียได้จัดทำ (Web portal) ภายใต้ชื่อ http://www.thailandlearning.org เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในช่วงวิกฤติการระบาดของโรค รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่ให้ไว้