สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. แจ้งข้อราชการ

วันที่ 22 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. และแจ้งข้อราชการของสพฐ. และสพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมพุธเช้าข่าวสพฐแจ้งข้อราชการ