ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร และนางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ จากนั้น เป็นการประชุมบอร์ดบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามภารกิจงานของกลุ่มต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

 

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)