สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

ในวันที่ 22 เมษายน 2563 สพม.37 นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดทำ Face Shield จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลน่าน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในการสู้วิกฤต COVID – 19 ต่อไป

Facebook สพม.37 : สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID – 19