สพป.นครพนม เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ สุทธิสาร รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวประภาพร เจริญทัศน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต 1 และนายสัมฤทธิ์ พิมพะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.นครพนม เขต 1 ติดตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563  กรณีบ้านสระพังทอง หมู่ 10 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม (แถววัดเกาะแก้วอัมพวัน ) ได้ช่วยเหลือเด็ก อยู่กัน 2 คนพี่น้อง พี่อายุ 13 ปี น้องอายุ 8 ปี  ไม่มีพ่อกับแม่ ยายไปทำงานกรุงเทพมหานคร  มาม่า นม ขนม น้ำเปล่า เล็ก ๆ น้อย มีคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแล

**ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ฉก.ชน.สพป.นครพนม เขต 1) ได้แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล นายประชาชาติ รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม ได้รายงานข้อมูลเบื้องต้นเป็นนักเรียนในสังกัด และ นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นพ.1  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.นพ.1  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลทันทีพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ พมจ.นครพนม และบ้านพักเด็กนครพนม ลงพื้นที่ให้การดูแลช่วยเหลือ

ข้อมูลเบื้องต้นเด็กทั้งสองคน คือ ดช.พงศกร คำแพง  จบชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 และ ดช.พชรพล คำแพง จบชั้น ป.2 ขึ้น ป.3  อยู่บ้านเลขที่ 336 ม.10 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  อาศัยอยู่กับยาย  และตาเลี้ยง (แฟนใหม่ของยาย) ช่วงปิดเทอมยายไปทำงานต่างจังหวัด เด็กทั้งสองจึงอาศัยอยู่ตามลำพัง โดยมีเพื่อนของยายและตาเลี้ยง ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านข้างเคียงดูแล  ยายโอนเงินมาให้ใช้เป็นครั้งคราว  ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.อนุบาลวัดพระธาตุพนม มอบสิ่งของอาหารแห้ง พร้อมเงิน 3,000 บาท  สพป.นพ.1 มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 2,000 บาท  และมอบหมายให้ครูประจำชั้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเด็ก ไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงไทยสาขาธาตุพนม ***เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลธาตุพนม นายกเทศมนตรีธาตุพนม, พมจ.นครพนม, หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ, ฉก.ชน.สพป.นพ.1, ครู รร.อนุบาลวัดพระธาตุพนม  ประชุมหารือแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กทั้งสอง  เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้ ครู และผู้นำชุมชน คุยกับเด็กและผู้ปกครอง เพื่อนำเด็กไปอาศัยที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในช่วงปิดภาคเรียน  เมื่อเปิดภาคเรียนเด็กทั้งสองไปเรียนต่อที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร,  นายกเทศบาลธาตุพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องสุขอนามัยที่อยู่อาศัย และประสานการรับ-ส่งตัวเด็กกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเวลา  16.30  น.  ณ  บ้านเลขที่ 336 ม.10 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม ครู, ผู้นำชุมชน, ผู้ปกครอง, เด็ก ชี้แจงทำความเข้าใจการนำเด็กไปคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ในช่วงปิดภาคเรียน

ผู้ให้ข้อมูล : นายประชาชาติ  รัตนวรรณี  โทร 085-6934111

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : ฉก.ชน.สพป.นพ.1

นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นพ.1 โทร  081-2634399

นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นพ.1 0857499879

นางอมรรัตน์  สุทธิสาร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  083-1459654

น.ส.ประภาพร  เจริญทัศน์  นวก.ชพ.  081-9755186

นายสัมฤทธิ์  พิมพะ  นวก.ชก.  098-1960279