สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ขอเชิญรับชมรายการทีวีออนไลน์กาฬสินธุ์ เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓