สพป.ลพบุรี เขต 1 > รับชมการถ่ายทอดสด ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563  ผ่านช่องทาง www.obectv.tv ช่อง OBECTV 1 เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วนจาก สพฐ. อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัตย์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานฯ แจ้งวัตถุประสงค์การประชุม และแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 11 เรื่อง ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางทิพาภรณ์ โสภณ ลูกจ้างชั่วคราว : ถ่ายภาพ..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)