สพป.ลพบุรี เขต 1 > ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 07.30-11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง (1) เกาะติดสถานการณ์โควิด – 19 (COVID-19) (2) มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (3) แถลงการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ 1
  3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง  (1) หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) (2) หน้ากากอนามัยเพื่อตนเองและคนรัก สพป.ตาก เขต 2  หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…
Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)