สพป.ลพบุรี เขต 1 > ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่ในพื้นที่ของโรงเรียนได้รับความเสียหายจากวาตภัย ทำให้หลังคาโรงประกอบอาหารเกิดชำรุดเสียหาย

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานที่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ทำให้หลังคาโรงประกอบอาหารเกิดชำรุดเสียหาย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น.  ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)