สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ในโครงการบ้านปันรัก “พระเมตตา ครูกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี”

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัว ด.ญ.วันชพร แน่นอุดร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  ซึ่งมีฐานะยากจน นักเรียนอาศัยอยู่กับมารดา 2 คน บิดาเสียชีวิต ทั้งนี้ทางอำเภอจัตุรัสได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้าน ตามโครงการบ้านปันรัก”พระเมตตา ครูกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี” โดยมีนายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่นาดีและคณะครูให้การต้อนรับ