สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคาร 2 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบติดตามข้อราชการและถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของสพฐ.

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)