MOU ห้องเรียนภาษาจีน จาก อบจ.ลำพูน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมทำ MOU ห้องเรียนภาษาจีน เมื่อ 21 เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โดยมีนางนภาภรณ์ แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีทำข้อตกลง รับการสนับสนุนห้องเรียนภาษาจีน ร่วมกับ นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และมีนายประทีป สุวรรณภาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังมีศึกษานิเทศก์ สพม.35 นายสรวง ศรีแก้วทุม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นสักขีพยานครั้งนี้อีกด้วย

 

นายสรวง  แก้วศรีทุม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/เรียบเรียง