++++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

^^วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ.2563  เวลา 13.30 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563   โดยมีนายศิวัช  ปุรณะวิทย์  ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน  ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  เป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น  3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 // //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน