สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบวาตภัย 3 โรงเรียน

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยน.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.เทพสถิต เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ทำให้หลังคาและฝ้าเพดานห้องเรียนอนุบาลพังเสียหาย โดยมีนายเอกวินทร์ อุคำ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด รายงานให้ข้อมูล จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านละหานค่าย อ.หนองบัวระเหว ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนทำให้จานดาวเทียมและเครื่องรับสัญญานเสียหาย DLTV ใช้งานไม่ได้ หลังคากระเบื้องแตกฝ่าเพดานห้องเรียนพังเสียหาย โดยมีนางประภัสสร กลับกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านละค่าย รายงานให้ข้อมูล จากนั้นเวลา 13.00 น. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า อาคารเรียนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน โดยมีคณะครูโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ได้รายงานให้ข้อมูล ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยคณะกรรมการจะได้นำข้อมูลเพื่อไปประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมให้กับโรงเรียนทั้ง 3 โรง ต่อไป