กิจกรรมดีๆ ที่สพม.35และสถานศึกษาทำเพื่อสังคมในช่วงโควิค 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม ปันน้ำใจสู้ภัยโควิค 19 ระดมทรัพย์ เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยเริ่มกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน พร้อมเดินทางมอบเงินช่วยเหลือ ในวันที่ 23 เมษายน 2563

โดยการนำของนายประจักษ์  สีหรราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะผู้บริหาร คณะบุคลากร มอบเงินที่ระดมจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “กิจกรรมดี ที่สพท และสถานศึกษาทำเพื่อสังคมในช่วงโควิค 19” กิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ จำนวน 102,000 แสนบาท

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มอำนวการ/เจ้าของเรื่อง