สพม 19 ชื่นชม ! ลูกจ้างจิตอาสา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ (มีคลิป)

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตำพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งมีลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงมีฟ้าผ่าและมีลูกเห็บตกต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน ทำให้อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนในสังกัดพังเสียหาย โดย สพม.19 ได้ตั้งคณะกรรมมการลงพื้นที่ประเมินค่าความเสียหายและหาทางช่วยเหลือเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่อง

“และด้วยเหตุการณ์พายุฤดูร้อนครั้งนี้ ยังมีผลทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ ในเขตตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้รับผลกระทบทำให้ต้นไม้โค้นล้ม หักทับสายไฟและกรีดขวางการจราจรได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน

ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ทางบุคลากร ผู้บริหาร สพม.19 ผู้บริหารโรงเรียน ครู และกลุ่มลูกจ้าง นักการภารโรงของโรงเรียนในสังกัดที่มีจิตอาสา จึงเข้ามาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า พร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้สะอาด เป็นระเบียบและสวยงาม ให้ สพม.19 “เป็นสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงาน” ต่อไป” ผอ.สพม.19 กล่าว

……………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ /รายงาน