สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมติดตามและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีคณะรอง ผอ.สพป.นค.1และผอ.กลุ่มศึกษานิเทศก์พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ทุกๆคนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด