สพป.ลำพูน เขต 1ประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563