สพม.36 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ประสบพายุฤดูร้อน

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ประสบพายุฤดูร้อน ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยมี คณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล / นายสายันณ์  จันเลน/ภาพ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว