สพป.พังงา ร่วมสมทบคลังอาหารจังหวัดพังงา เพื่อมอบให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา ได้มอบหมายให้นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ไปมอบข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม ให้กับจังหวัดพังงา เพื่อสำรองไว้มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และสาธารณภัยอื่นในจังหวัดพังงา โดยมีตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงาเป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา