สพม.37 มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลแพร่ สู้วิกฤต COVID – 19

สพม.37 มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลแพร่ สู้วิกฤต COVID – 19

ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สพม.37 นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37, ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมมอบ Face Shield ที่บุคลากรในสังกัดร่วมกันจัดทำ จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมกับน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลแพร่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับวิกฤต COVID – 19 ในครั้งนี้

Facebook สพม.37 : สพม.37 มอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลแพร่ สู้วิกฤต COVID – 19