สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่  24  เมษายน  2563  เวลา 13.30 น.  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  นางศิรินดาว  พิทยะพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2562  โดยมี  นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้ม  การประเมินวิทยฐานะ การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  การยกเลิกรับโอนข้าราชการอื่นดำรงตำแหน่ง  38 ค.(2)  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ การปรับปรุงตำแหน่งเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนเงินเดือน  โดย  ดร.รมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ณ หอแม่ปิง

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร