สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรม Google Form และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดการอบรม “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form และการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์” เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ๑๐ อ. สู่ความเป็นเลิศ ด้าน ICT. ในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ ๔.๐ โดยมี นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพบ.ระยอง เขต ๒ และนายบุญฤทธิ์ รักษาการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒