สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID -19)

วันที่ 22 และ 24 เมษายน 2563 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้บุคลากรทุกคนช่วยกันทำความสะอาด พร้อมปรับสภาพพื้นที่ในบริเวณสถานที่ทำงานให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลลำนารายณ์ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID -19) ทั่วพื้นที่ สพป.ลพบุรี เขต 2 อีกทั้งได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสนับสนุนการปรับฐานความคิดด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต และการประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยการร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความรักสามัคคี ให้บุคลากรทุกคนได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรค ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยการเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัย