สพป.ลพบุรี เขต 1 > มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าภายในอาคารสำนักงานฯ

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองเพื่อควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกการใช้งานเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าภายในอาคารสำนักงานฯ และเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการกลุ่ม) ตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคำสั่งฯ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต่อไป ณ บริเวณที่ตั้งจุดคัดกรองสพป.ลพบุรี เขต 1 ..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางสาวธนิดา ไพร์วรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)