ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทเอกชนกับ สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เข้ากำกับดูแลพร้อมให้คำแนะนำในการปรับพื้นที่ถนนโดยรอบสนามสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เบอร์กโซ่เมตัลส์ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งรถแมคโครและรถปรับอัดพื้นถนนพร้อมเจ้าหน้าที่คนขับ มาดำเนินการให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัท เบอร์กโซ่เมตัลส์ จำกัด เป็นบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้