สวนผักพอเพียงตามรอยพ่อ สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เยี่ยมชมผลผลิตและความคืบหน้าของ “สวนผักพอเพียงตามรอยพ่อ สพป.สระบุรี เขต ๒”  สวนผักดังกล่าวได้ปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายนานาพันธุ์ อาทิเช่น ฟักทอง บวบ มะเขือ ผักบุ้ง คะน้า พริก กระเพรา โหระพา มะนาว ชะอม มะม่วง มะยงชิด ฯลฯ  ซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำมาแบ่งปันกันเพื่อนำไปประกอบอาหาร สะอาด ปราศจากสารพิษ และสร้างจิตสำนึกให้รู้จักความพอเพียงในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในห้วงสถานการณ์ COVID-19 เช่นนี้ ทำให้ตระหนักได้ถึงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้สร้างความอยู่รอดในชีวิต

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไม่ต้องออกไปไหนพวกเราก็มีผักไว้ประกอบอาหาร อีกทั้งยังเกิดความภูมิใจเพราะเป็นผักที่เราปลูกเองอีกด้วย.