สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ท.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย  จำนวน ๓ คน ดังนี้ เด็กชายก้องภพ ปะโนรัมย์ นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ , เด็กชายรัฐศาสตร์  อุตสาหการ และ เด็กหญิงสุพรรษา อุตสาหการ นักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ ๓,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๒๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ ๙ บ้านดอนใหญ่ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายก้องภพ  ปะโนรัมย์ กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ คาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้บ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๕ คน

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่ ๓๒๙ หมู่ ๑๑ บ้านหนองกะทิงพัฒนา ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของเด็กชายรัฐศาสตร์ อุตสาหการ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และเด็กหญิงสุพรรษา อุตสาหการ กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้บ้านและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด และยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้