สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติตามมาตรการเข้ม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ ในรอบ 30 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ อาคารสำนักงานทั้ง 2 หลัง และห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3