ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายกิตติโรจ บ่อคำเขียว เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว