รับมอบหน้ากากอนามัย สพป.สระแก้ว เขต 1

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมต้อนรับ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะที่ได้นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1