สพป.ลพบุรี เขต 1 > รับมอบเครื่องกดเจลแอลกกอฮอล์จากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไว้ใช้ในราชการ

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. >> นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้ารับมอบเครื่องกดเจลแอลกกอฮอล์จากนายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง และรองผู้อำนวยการฝ่าย คณะครูอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ให้ไว้ใช้ในราชการและเป็นสมบัติของ สพป.ลพบุรี เขต 1 และมอบใบประกาศเกียรติคุณมอบให้วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)