โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme 2020

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนแจ้งว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (YCYLS) 2020 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตาม เอกสารแนบ หรือที่เว็บไซต์ https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login