สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์( Video Conference ) เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างปฏิทิน ร่างหลักสูตรการคัดเลือก และวิธีการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางที่สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2