ประชุมวางแผนและระดมความคิด การจัดการศึกษาออนไลน์ สพป.อุดรธานี เขต 2

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมวางแผนและระดมความคิด การจัดการศึกษาออนไลน์ สพป.อุดรธานี เขต 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2